Praxe 3.A - pokusná políčka

Praxe 3.A - pokusná políčka
27. 09. 2019
Studenti 3.A při blokové praxi na botanické zahradě hodnotili strukturu ...


Studenti 3.A při blokové praxi na botanické zahradě hodnotili strukturu výnosových prvků a odhadovali výnos brambor odrůdy Monika, který porovnávali se skutečným množstvím vlastnoručně sklizených brambor. Následně připravili pozemek k setí ozimých plodin a dle agrotechnických požadavků vyseli osivo ozimé pšenice, žita a ozimého ječmene.

 

Praxe 3.A - pokusná políčka