Ekologická skládka Rynholec

Ekologická skládka Rynholec
03. 10. 2019
Za deštivého počasí jsme se 3. října vypravili se studenty 4.ročníku oboru ...


Za deštivého počasí jsme se dne 3. října vypravili se studenty 4.ročníku oboru Ekologie a životní prostředí za poznáním a doplněním problematiky jednoho z nejstarších způsobů nakládání s odpady – skládkováním.

Navštívili jsme moderní řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci, která je v provozu od roku 1993. Skládka je umístěna uvnitř pomyslného trojúhelníku, jehož rohy tvoří města Kladno, Slaný a Rakovník. Na skládku se vozí pouze provozním řádem povolené druhy odpadů především z těchto bývalých okresů. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady apod.

Tato ekologická skládka nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo tím plní všechna kritéria ochrany životního prostředí. S technologií i provozem nás seznámil Ing. Černý, za což děkujeme.