Individuální praxe 3.A

Individuální praxe 3.A
26. 10. 2019
Studenti 3.A absolvovali své letošní individuální praxe v zemědělském ...


Studenti 3.A absolvovali své letošní individuální praxe v zemědělském podniku KORA PS, k. s. Studená. Při výjezdu do střediska Louny - Obora se studenti seznámili s organizací sklizně a posklizňovou úpravou kukuřice na zrno.

Část studentů se i aktivně podílela na svozu sklizeného zrna kukuřice do sušárny včetně celého procesu čištění, sušení a uskladňování zrna ve velkoobjemových silech.

 

Individuální praxe 3.A