Studenti čtvrtého ročníku na praxi ve Francii

Studenti čtvrtého ročníku na praxi ve Francii
10. 10. 2019
První dva říjnové týdny strávili čtyři studenti čtvrtého ročníku na praxi ...


První dva říjnové týdny strávili čtyři studenti čtvrtého ročníku na praxi v Sains-du-Nord v severní Francii. Po náročné desetihodinové cestě navázali kontakt s novými kamarády ze zdejší střední zemědělské školy Lycée Charles Naveau & CFA Agricole.

Potkávali se pak s nimi ve škole i při praxích na statku, kde vypomáhali při krmení a ošetřování ovcí, kontrolovali a opravovali elektrické ohradníky nebo procházeli pastviny a likvidovali plevel nevhodný pro skot. Převážnou část pobytu trávili chlapci prací v areálu chráněného území v bývalém klášteře v nedalekém Liessies. V parku pomohli se sekáním trávy a křovin, údržbou lesních cest, opravou laviček z parku, důsledným čištění strojů používaných v parku a také sledovali a poznávali tamní živočichy.

Během dvoutýdenního pobytu poznali nejen školu a její okolí, ale i vzdálenější místa v departementu Callais-Nord, například hornické muzeum, rekultivace po těžbě uhlí i samotné hlavní město oblasti – Lille. Náročná byla zpáteční cesta linkovým autobusem z Lille do Bruselu a posléze přes Frankfurt nad Mohanem do Prahy.

Pobyt a zkušenosti nabyté v cizině se chlapcům líbily a budou si je dlouho pamatovat, jen litovali, že většina jejich francouzských "spolužáků" mluví mnohem hůř anglicky než oni, takže komunikace občas vázla.

 

Studenti čtvrtého ročníku na praxi ve Francii