Exkurze třídy 4. A – sklizeň, skladování a zpracování chmele

Exkurze třídy 4. A – sklizeň, skladování a zpracování chmele
02. 09. 2020
Již 2. září se zúčastnili studenti 4. A studijního oboru Agropodnikání ...


Již 2. září se zúčastnili studenti 4. A studijního oboru Agropodnikání odborné exkurze, věnované regionální plodině našeho okresu – chmelu. Náplní odborné exkurze byla sklizeň chmele, skladování a posklizňové zpracování chmele.

Mechanizovanou sklizeň chmele jsme viděli v účelovém hospodářství Stekník, kde nás vedoucí hospodářství a mechanizátor Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. seznámil se sklizní a sušením chmele.

Tajemník Svazu pěstitelů chmele Ing. Michal Kovařík nás v působivé prezentaci informoval o vývoji produkce a prodeji chmele v posledních letech.

O bonitaci a prodeji chmele hodně zajímavých informací sdělil studentům vedoucí Provozu nákupu a odbytu chmele České republiky Ing. Jaroslav Hájek.

Na závěr exkurze jsme viděli skladování chmele a linku zpracování chmele – granulaci.

 

Exkurze třídy 4. A – sklizeň, skladování a zpracování chmele