Adaptační kurz 2020

Adaptační kurz 2020
04. 09. 2020
Prvního září nastoupili na naši školu SZeŠ Rakovník noví studenti ...


Prvního září nastoupili na naši školu SZeŠ Rakovník noví studenti 1. ročníků. Ještě dříve, než se mohli seznámit s novým prostředím školy a učiteli, vyrazili do rekreačního zařízení Šlovice poznat sami sebe a svoje třídní učitele. Od 2. září do 4. září se totiž konal adaptační kurz.

Po příjezdu do šlovického areálu se nováčci ubytovali a pak začalo seznamování v barevných týmech, o jejichž složení rozhodoval los. Vzhledem k příznivé pozici šlovického areálu, jsme měli možnost využít novou zajímavou aktivitu, projížďky na lodičkách po řece Berounce.

Kurz přispěl k překonání prvotního ostychu z nového prostředí a umožnil studentům začlenění do nového kolektivu školy.

Děkujeme Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce.

Mgr. Hamouz, Mgr. Alena Truksová, Mgr. Alena Štruncová