Cvičení z Chovu zvířat - rozbor vejce

Cvičení z Chovu zvířat - rozbor vejce
01. 06. 2021
Po dlouhé době se studenti vrátili k prezenční výuce ...


Po dlouhé době se studenti vrátili k prezenční výuce. Získané teoretické znalosti z distanční výuky si ověřovali studenti 1. CH při praktickém cvičení z Chovu zvířat. Pracovali ve skupinách a zkoumali vnitřní stavbu ptačích vajec, vážili je a zaměřili se také na vaječnou skořápku, kterou namáčeli do octa a dokazovali přítomnost uhličitanu vápenatého. Mohli i porovnávat jednotlivé druhy vajec – slepičí, bažantí, kachní a křepelčí. Vše zaznamenávali do pracovních listů, které využijí k dalšímu studiu.

 

 

Cvičení z Chovu zvířat - rozbor vejce