Maturity 2021

Maturity 2021
10. 06. 2021
I přes nutnost distanční výuky se žákům čtvrtých ročníků podařilo ...


I přes nutnost distanční výuky se žákům čtvrtých ročníků podařilo úspěšně zakončit své studium maturitní zkouškou, která se jako vždy skládala z části praktické a teoretické a prověřila jejich znalosti jak z odborných předmětů, tak z českého a anglického jazyka a matematiky.