Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan
11. 10. 2017
Ve středu 11. října se letos konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan ...


Ve středu 11. října se letos konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterou organizuje Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžní úlohy se týkají biologie, chemie, fyziky, matematiky, ale i zeměpisu a na jejich vyřešení je časový limit 40 minut. Na prvních třech místech se umístili: Petr Cipra (2.A), Lucie Daňhelová (2.CH) a Richard Pochman (2.B).


Obtížnost otázek můžete posoudit sami, soutěžní zadání pro tento rok je k dispozici
zde.