Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava

Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava
19. 10. 2017
Studentky 4.B absolvovaly 19. října praxi na vodním díle Klíčava ...


Studentky 4.B absolvovaly 19. října praxi na vodním díle Klíčava, které se nachází pod soutokem Klíčavy a Lánského potoka. Jedná se o vodárenskou nádrž, která je zdrojem surové vody pro úpravu vody pitné. Zásobuje většinu Středočeského kraje. Technologie zpracování vody je odlišná oproti úpravě v Rakovníku, a tak studentky získaly odborné informace, které uplatní při maturitní zkoušce z praxe (princip úpravy, používané chemikálie, ekosystém v okolí vodního díla).

 

 

Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava