Maturity 2022

Maturity 2022
02. 06. 2022
Žáci čtvrtých ročníků mají za sebou praktické i ústní maturitní zkoušky ...


Žáci čtvrtých ročníků mají za sebou praktické i ústní maturitní zkoušky. V posledních dvou květnových týdnech prověřily komise jejich znalosti nejen při ústním zkoušení z českého a anglického jazyka, ekonomických a odborných předmětů, ale také při praktické části z odborných předmětů stěžejních pro jednotlivé obory. U agropodnikatelů se jedná o pěstování rostlin, ochranu rostlin, chov zvířat a veterinářství, chovatelé museli předvést znalosti z ekonomiky, pěstování rostlin, veterinářství, chovu zvířat či speciálních chovů. Pěti žákům se podařilo odmaturovat i s vyznamenáním! Nejen jim, ale i všem ostatním úspěšným absolventům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě.