Ekologové v úpravně vody

Ekologové v úpravně vody
23. 06. 2022

Studenti druhého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí ...


Studenti druhého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí se v úterý 14. června seznámili s úpravou podzemní vody na pitnou v úpravně vody Na Studánkách. Poděkování za seznámení s jednotlivými technologiemi úpravy vody patří Ing. Vydrovi.

 

Ekologové v úpravně vody