Adaptační kurz 2022

Adaptační kurz 2022
21. 09. 2022

Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků ...


Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků oborů Agropodnikání, Chovatelství a Ekologie a životní prostředí v září na adaptační kurz. V příjemném prostředí rekreačního zařízení ve Šlovicích měli možnost seznámit se prostřednictvím různorodých aktivit s novými spolužáky.

Aktivity byly zaměřené převážně na vzájemné poznávání, umění spolupracovat s ostatními a pomáhat si. Studenti měli možnost využít volejbalové hřiště, trampolíny, bazén a prohlédnout si krásné břehy Berounky z kánoí.

A poslední večer nechyběl ani táborák s kytarou a opékáním buřtů. I přes nepříznivé počasí si všichni odváželi z adapťáku spoustu hezkých zážitků.

Děkujeme tímto Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce.