Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni zvířat

Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni zvířat
05. 10. 2022

Dne 3. října 2022 se vybraní studenti 3. a 4. ročníku oboru Chovatelství ...


Dne 3. října 2022 se vybraní studenti 3. a 4. ročníku oboru Chovatelství ze Střední zemědělské školy Rakovník v doprovodu pedagoga odborných předmětů Jarmily Štolcové účastnili při příležitosti Mezinárodního dne zvířat kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde se debatovalo o budoucnosti zájmového chovu zvířat.

Iniciátorkou kulatého stolu byla poslankyně Nina Nováková společně s některými poslanci zemědělského výboru PSP ČR. Kromě odborníků na zájmové chovy z České zemědělské univerzity v Praze se debaty účastnili také ředitelé několika zoologických zahrad i provozovatelé zooparků, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, odborníci ze Státní veterinární správy a dalších institucí. Studenti tak měli jedinečnou možnost se účastnit diskuze k odborným i filosofickým tématům, které se jejich studijního a budoucího profesního zaměření přímo dotýkají. Debatující se shodli na tom, že kulaté stoly musí pokračovat, a to nejen napříč spektrem odborníků, ale i napříč všemi generacemi, což dodává jednáním nový rozměr a příslib nadějné budoucnosti chovu zvířat v České republice.

 

Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni zvířat