Praxe 2.CH - Zacházení se zvířaty

Praxe 2.CH - Zacházení se zvířaty
10. 10. 2022

Poslední zářijový den byli studenti druhého ročníku oboru Chovatelství ...


Poslední zářijový den byli studenti druhého ročníku oboru Chovatelství seznámeni s přístupem, odchytem, fixací, voděním a částečně měřením malých hospodářských zvířat. Tyto činnosti v ošetřování a zacházení se zvířaty si studenti vyzkoušeli v areálu Školního statku Rakovník.

 
 

Praxe 2.CH - Zacházení se zvířaty