Vítězství v soutěži "Příroda, ve které žijeme aneb Město žije"

Vítězství v soutěži "Příroda, ve které žijeme aneb Město žije"
20. 12. 2022

Soutěž "Příroda, ve které žijeme aneb Město žije" uspořádalo ... 

Soutěž "Příroda, ve které žijeme aneb Město žije" uspořádalo Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s. Cílem aktivity bylo poznávání přírody v okolí školy a důležitost její ochrany. Letošní 6. ročník byl zaměřen na téma město jako životní prostor pro různé druhy rostlin a živočichů.

Studenti v průběhu soutěže museli ukázat praktické znalosti přírody, výtvarnou zručnost i trochu technického nadání při tvorbě tzv. upcyklovaného výrobku.

Harmonogram soutěže a náplň v jednotlivých soutěžních kolech:

  1. Poznávací test zaměřený na rostliny a živočichy žijící ve městě (synantropní druhy)

  2. Land art a jeho funkce ve městě – výroba přírodní ozdoby a její umístění na veřejném místě včetně popisu výrobku pro kolemjdoucí (upcyklovaný výrobek)

  3. Vědomostní přírodovědný test se zaměřením na město jako životní prostor (online test)

  4. Tvorba projektu – zmapování části území města a jeho obyvatel (porovnání 2 biotopů)

  5. Finálové kolo v CEV Kladno (pondělí – čtvrtek 12. – 15. 12.2022) – 5 postupujících SŠ a SOU

Do finále postoupilo jen 5 nejlepších skupin z každé kategorie. Ve finále studenti museli prokázat schopnost obhajoby svých názorů a prací, obhájit znalosti z předchozího online testu, prokázat dovednosti v poznávání druhů rostlin, živočichů, ptačích i netopýřích budek, a dokonce i hlasů živočichů.

Předností soutěže byl přímý kontakt s přírodou i propojování různých předmětů a znalostí.


Výsledková listina přírodovědné soutěže „Příroda, ve které žijeme aneb Město žije“ školní rok 2022/23:

Kategorie: (SŠ) (počet bodů z celkových 48)

  1. místo SZeŠ Rakovník (36)
  2. místo Gymnázium Kladno (33)
  3. místo Gymnázium Rakovník (31)
  4. místo Gymnázium Nové Strašecí (30)
  5. místo SPŠ a VOŠ Kladno (20)

Soutěžnímu týmu naší školy ve složení Metoděj Slavík a Vojtěch Přibyl (2. E), Martina Sojáková a Václav Čepička (3. A) a Petr Sedláček a Jaroslav Skružný (3. E) co nejsrdečněji blahopřeji a děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.

Ing. František Pazdera

Vítězství v soutěži "Příroda, ve které žijeme aneb Město žije"