Ekologové 3.E a 2.E a spol. (3.A) na Teplicku

Ekologové 3.E a 2.E a spol. (3.A) na Teplicku
31. 05. 2023

Dne 12. května 2023 jsme strávili den na Teplicku ...


Dne 12. května 2023 jsme strávili den na Teplicku. Prohlídka skleníků botanické zahrady Teplice s ukázkami flóry různých oblastí světa zaujala především chlapce. I venkovní expozice měly hodně co nabídnout.

U bývalé tepelné elektrárny Ledvice je moderní kompostárna Chudeřice.  Pouhých pět zaměstnanců a vyspělé technologické zařízení řeší problém biologického odpadu a dodávky vysoce kvalitního kompostu pro celý okres.

Po pěším (místy dobrodružném) přesunu jsme se ocitli na bývalé Radovesické výsypce, kde původně uložené skrývky z hnědouhelného dolu v Bílině tvoří vrstvy o mocnosti 50–140 metrů. Areál několika desítek km² prošel částečně zemědělskou, částečně lesní rekultivací, na několika místech jsou ukázky přirozené sukcese.

Kromě pohledů na sopečné vrchy Českého středohoří a zalesněné pásmo Krušných hor nás zaujalo rozlehlé Mostecké jezero – rovněž zrekultivovaná oblast – využívané pro rekreaci nejen místních obyvatel.

 

Ekologové 3.E a 2.E a spol. (3.A) na Teplicku