Maturity 2023

Maturity 2023
05. 06. 2023

Poslední dva květnové týdny byly ve znamení maturit ...


Poslední dva květnové týdny byly ve znamení maturit, a tak má celkem 28 maturujících studentů 4.A a 4.CH za sebou jak praktické, tak i ústní zkoušky. Zkušební komise prověřily jejich znalosti nejen při ústním zkoušení z českého a anglického jazyka, ekonomických a odborných předmětů, ale také při praktické části z odborných předmětů stěžejních pro jednotlivé obory. U agropodnikatelů se jedná o pěstování rostlin, ochranu rostlin, chov zvířat a veterinářství, chovatelé museli předvést znalosti z ekonomiky, pěstování rostlin, veterinářství, chovu zvířat či speciálních chovů. A letos se celkem devíti žákům podařilo odmaturovat i s vyznamenáním! Nejen jim, ale i všem ostatním úspěšným absolventům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě.