Praxe Zoo Praha

Praxe Zoo Praha
29. 06. 2023

Dne 28.6. 2023 jsme se zúčastnili praxe v Zoologické zahradě Praha...

Dne 28.6. 2023 jsme se zúčastnili praxe v Zoologické zahradě Praha - a to nejen jako obyčejní návštěvníci, ale jako budoucí chovatelé. Ve spolupráci Ing. Špičky a Ing. Urbanové jsme měli možnost nahlédnout do zázemí pavilonu ptáků, pod vedením kurátora ptáků pana Antonína Vaidla, který nám ukázal a vysvětlil vše, co jeho práce a práce ostatních ošetřovatelů a pracovníků obnáší při každodenní péči o nejrůznější druhy ptactva. Měli jsme možnost nahlédnout do voliér a zimovišť ptáků, které nejsou k vidění návštěvníkům. Mohli jsme tak nablízko spatřit např. člunozobce nebo marabu afrického.

Dále jsme pokračovali do krmivářského oddělení pod vedením pana Antonína Mrázka, který nám ukázal místa kde se skladují krmiva, ať už se jedná o  jadrná či maso. Podívali jsme se do kuchyně pro zvířata, kde se zpracovává krmivo a připravuje na podání jednotlivým druhům. Pan Mrázek nám vysvětlil komplikovanost přípravy některých druhů krmiv a kolik práce a financí za tím vším je.

Nakonec jsme se rozloučili s oběma pracovníky Zoo Praha a Ing. Špička nám zadal úkoly na vypracování zadaného tématu ohledně pavilonů zvířat a jednotlivých expozic.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat panu Antonínu Vaidlovi, již zmíněnému kurátorovi chovu ptáků a panu Antonínu Mrázkovi z oddělení krmivářství. Poděkování patří také Ing. Špičkovi za organizaci této praxe a také všem zúčastněným pedagogům.

 

Kristýna Stejskalová 3.CH

 

Praxe Zoo Praha