Praxe 4. A

Praxe 4. A
22. 09. 2023

Studenti 4. A absolvovali praxi na téma výživa zvířat.

Studenti 4. A absolvovali praxi na téma výživa zvířat. Během praxe si vyzkoušeli zhodnotit směsnou krmnou dávku pro jednotlivé kategorie skotu pomocí sít. Dále proběhlo hodnocení selat. Děkujeme panu Ing. Štolcovi z firmy Sano s. r. o. za síta, která nám daroval.