Testování ČŠI

14. 03. 2024

I tento rok byla naše škola vybrána Českou školní inspekcí pro uskutečnění testování dovedností studentů. Program se nazývá "Zjišťování výsledků vzdělávání žáků SŠ 2023/2024."
Testování se účastní všichni studenti 2. ročníků a na test se nijak nepřipravují. V tomto školním roce si studenti ověřili své dovednosti v oblasti informativního myšlení a digitální kompetence.