Praxe 2. E v okolí Skryjí

Praxe 2. E v okolí Skryjí
09. 05. 2024

Studenti si prošli naučnou stezku Skryjský luh a PR Jezírka

Díky CHKO Křivoklátsko se v blízkosti Rakovníka nachází množství zajímavých lokalit. Taková místa najdeme například v okolí Skryjí. Studenti 2. E sem zavítali v rámci praxe. Prošli si naučnou stezku Skryjský luh a zavítali také do PR Jezírka, kde byli seznámeni například s místními geologickými, pedologickými poměry nebo také zonalitou CHKO. Cestou si opakovali poznávání diagnostických a dominantních druhů vegetace, prošli různými biotopy lesních a lučních ekosystémů, poslouchali hlasové projevy ptáků a po obědové pauze u Podmokelského mlýna složili zkoušku z poznávání 25 druhů rostlin.

Děkujeme studentům za jejich chování, obzvláště při zdolávání složitějšího terénu
v PR Jezírka.

 
 

Praxe 2. E v okolí Skryjí