DAG Kněževes

DAG Kněževes
10. 06. 2024

Třeťáci navštívili farmu DAG Kněževes

Výuka na naší škole neprobíhá pouze v učebnách a cvičebnách, žáci 3. ročníku navštívili farmu dojného skotu DAG Kněževes. Náplní odborné exkurze bylo seznámit se s technologiemi v chovu dojeného skotu. Dále žáci viděli v provozu dojícího robota. Moc děkujeme vedení družstva a zootechnikovi Davidovi Šebkovi za umožnění exkurze.

 

DAG Kněževes