Den ochrany zdraví člověka

Den ochrany zdraví člověka
25. 06. 2018
Každoročně je jeden z posledních dní školního roku věnován nácviku ...


Každoročně je jeden z posledních dní školního roku věnován nácviku chování za nebezpečných a extrémních situací. Kromě požárního poplachu a evakuace ze školy letos vystřídali studenti v průběhu dne tři stanoviště, na kterých si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, dozvěděli se, jak se chovat při teroristickém útoku, ale také základy zdravovědy a sebeobrany pod vedením Jaromíra Nového - velitele Městské policie Rakovník, kterému tímto děkujeme.


Den ochrany zdraví člověka