Ekologická olympiáda Vlašim

Ekologická olympiáda Vlašim
22. 09. 2018
Ve dnech 21. a 22. září se studenti třetího ročníku oboru Ekologie a životní ...


Ve dnech 21. a 22. září se studenti třetího ročníku oboru Ekologie a životní prostředí zúčastnili Ekologické olympiády pořádané v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.

Ústředním motivem letošního kola byl „Management v ochraně přírody“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo na základě vlastního terénního průzkumu navrhnout opatření pro zlepšení či zachování v dobrém stavu evropsky významné lokality Vlašimská Blanice. Ve druhé praktické úloze družstva odstraňovala náletové dřeviny ve vymezené lokalitě v zámeckém parku Vlašim, čímž přispívala k prosvětlení lokalit a vytváření vhodných stanovišť pro osídlení páchníkem hnědým.

V teoretické části poznávali 120 botanických, geologických a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad 120 testovými otázkami. Ubytovaní byli přímo v areálu paraZOO, které určitě stojí za návštěvu! //www.parazoo.cz/

 

Ekologická olympiáda Vlašim