Individuální praxe 3.A

Individuální praxe 3.A
19. 10. 2018
Začátkem letošního školního roku se studenti 3. ročníku oboru ...


Začátkem letošního školního roku se studenti 3. ročníku oboru agropodnikání zúčastnili individuální praxe v podniku Kora PS s.r.o. v Chříči. Tato firma se specializuje na rostlinnou výrobu, hlavně pěstování řepky, ozimé pšenice a kukuřice. Její součástí je i bioplynová stanice.

Studenti bydleli přímo v podniku ve společném pokoji po dobu pěti dnů. Náplní praxe byla péče o siláž, bioplynovou stanici i čistotu a pořádek okolí. Součástí praxe byla i práce s registrem pozemků a jejich následné vyznačování do mapy podle BPEJ a výnosu.

Prostředí firmy bylo velice hezké a přívětivé, zaměstnanci milí a pomáhali nám se vším, co bylo potřeba. Získali jsme zde mnoho zkušeností týkajících se rostlinné výroby a údržby zemědělské firmy a doufáme, že se praxe na Koře budeme moci zúčastnit i na jaře.

Běla Havelková (3.A)

Individuální praxe 3.A