Přehled článků

Den ochrany zdraví člověka

Každoročně je jeden z posledních dní školního roku věnován nácviku ...

Fotografování tříd a učitelského sboru

Ještě než studenti a učitelé SZeŠ odešli v červnu na prázdniny ...

Veletrh studentských firem

Studenti třetích ročníků všech oborů na naší škole mají možnost zapojit se ...

Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR

Seznámení se s moderními technologiemi zpracování půdy nejen v oblastech ...

Druhé kolo studentských prezidentských voleb

V úterý a ve středu 16. a 17. ledna se na naší škole uskutečnilo druhé kolo ...

Vánoční adventní trhy

I v letošním roce se studenti zúčastnili vánočních trhů v Rakovníku ...

První kolo studentských prezidentských voleb

V letošním roce se díky iniciativě studentů třídy 2.AB i naše škola zúčastnila ...

Studenti 4. ročníku na inseminačním kurzu

V pondělí 4. prosince se zájemci z řad studentů 4. ročníku zúčastnili ...

Simulátor dopravní nehody

Studenti 2.AB a 2.CH si vyzkoušeli otočný simulátor dopravní nehody ...