Přehled článků

Cvičení z chovu zvířat 2.A - nácvik měření zvířat

Třída 2.A vyrazila na cvičení z chovu zvířat do stáje ...

Cvičení z chovu koní v JK Spongilit

Žáci 1. ročníku oboru Chovatelství absolvují praktickou výuku ...

Cvičení z Chovu zvířat - rozbor vejce

Po dlouhé době se studenti vrátili k prezenční výuce ...

Cvičení z Pěstování rostlin

Jednou z dovedností, kterou se musí studenti oboru Agropodnikání naučit ...

Rozbor vejce

V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce ...

Králíci v 1.A

Student 1.A Zdeněk Pícl si připravil referát na téma Chov králíků ...

Cvičení z Chovu zvířat 3.A

Díky velmi dobré spolupráci se Školním zemědělským podnikem ČZU Lány ...

Cvičení z Pěstování rostlin 3.A

Jaro již plně nastoupilo svoji vládu, a tak studenti 3. ročníku ...

3.A na farmě Ruda

V rámci cvičení z Chovu zvířat navštívili studenti 3.A v pondělí 25. března ...

Maturitní poznávačka nanečisto

Je konec března, a tak maturantům nezbývá již mnoho času na přípravu ...