Přehled článků

Maturita z IKT a "poznávačky"

Studenti čtvrtých ročníků mají za sebou nejen didaktické testy ...

3.CH na chovatelském veletrhu

Ve čtvrtek 13. dubna se třída 3.CH zúčastnila chovatelského veletrhu ...

Ukliďme Česko

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se třídy 1.A a 1.CH zapojily do akce ...

Výuka Chmelařství na naší škole

Již před několika lety začala spolupráce naší školy a odborníky ...

Jarní práce v Růžovém sadu Lidice

Studenti prvního ročníku napříč všem obory a 2.E vyjeli i letos na jaře ... 

Cvičení 3.A z Pěstování rostlin

Studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání si ověřovali své znalosti ... 

Praxe 2.A

Žáci 2.A si při dnešní praxi na Školním statku Bulovna... 

Maturitní ples

Dne 20. ledna 2023 se konal maturitní ples čtvrťáků ...

Praxe 2.CH na Školním statku

Studenti 2. ročníku oboru Chovatelství absolvovali blokovou praxi ...

Inseminační kurz

Zájemci z řad našich studentů v pátek 11. 11. úspěšně složili ...