Přehled článků

Rozbor vejce

V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce ...

Jarní práce 1.A v Botanické zahradě

Také třída 1.A pomohla s jarní údržbou Botanické zahrady v Rakovníku ...

Úklid Rakovnického a Černého potoka

V pátek 12. dubna vyrazili studenti třetího ročníku oborů Agropodnikání ...

Králíci v 1.A

Student 1.A Zdeněk Pícl si připravil referát na téma Chov králíků ...

Práce se dřevem 1.CH

Při rozvrhové praxi se i studenti oboru chovatelství učí základní ...

Praxe 4.CH v ZOO Plasy

Ve čtvrtek 11. dubna absolvovali žáci 4.CH praxi v ZOO Plasy ...

2.CH na praxi v Botanické zahradě

Nejen péče o zvířata, ale i rostlinná výroba je součástí praxe studijního ...

Cvičení z Chovu zvířat 3.A

Díky velmi dobré spolupráci se Školním zemědělským podnikem ČZU Lány ...

Cvičení z Pěstování rostlin 3.A

Jaro již plně nastoupilo svoji vládu, a tak studenti 3. ročníku ...

Jarní práce na Botanické zahradě

Studenti 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí se dne 28. března ...