Novinky

Podzimní maturitní zkoušky

2023 8. 9.

Podzimní maturitní zkoušky

Rozpis opravných zkoušek

2023 17. 8.

Rozpis konání opravných zkoušek 2023

Výsledky přijímacího řízení 2023

2023 28. 4.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023  Obor Chovatelství

Obor Agropodnikání, Ekologie

 

 

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Třídní schůzky

2023 11. 4.

V pátek 14. 4. 2022 se od 15.00 hodin konají schůzky rodičů žáků Střední zemědělské školy.

Den otevřených dveří

2023 11. 1.

Třetí a pro letošní školní rok i poslední den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 8.30 do 14.00.

Ředitelské volno

2022 11. 11.

Na 18. 11. 2022 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

Schůzky rodičů

2022 31. 10.