Novinky

Ředitelské volno

2021 17. 6.
Ve dnech 28. 6. - 30. 6. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

Úvodní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků

2021 7. 6.

Úvodní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční:

  • 23. 6. 2021 od 13:30 pro obor Chovatelství
  • 23. 6. 2021 od 15:00 pro obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí

Obsahem schůzky budou základní pravidla docházky, přihlášení stravování, objednávka učebnic, adaptační kurz atd.

Výsledky přijímacího řízení 2021

2021 19. 5.

 

Výsledky přijímacího řízení 2021  Obor Chovatelství  Obor Agropodnikání, Ekologie

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).