Přehled článků

Projektový den SZeŠ - Den vody s RAVOS

Jak pracuje ČOV či jak se dělají rozbory odpadní i pitné vody ...

Poslední zvonění čtvrtých ročníků

Jak už tomu tak bývá, svůj poslední den ve škole před maturitními ...

Ekologická soutěž v botanické zahradě

Ve středu 24. dubna pořádala Střední zemědělská škola v Rakovníku ...

Rozbor vejce

V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce ...

Jarní práce 1.A v Botanické zahradě

Také třída 1.A pomohla s jarní údržbou Botanické zahrady v Rakovníku ...

Úklid Rakovnického a Černého potoka

V pátek 12. dubna vyrazili studenti třetího ročníku oborů Agropodnikání ...

Králíci v 1.A

Student 1.A Zdeněk Pícl si připravil referát na téma Chov králíků ...

Práce se dřevem 1.CH

Při rozvrhové praxi se i studenti oboru chovatelství učí základní ...

Praxe 4.CH v ZOO Plasy

Ve čtvrtek 11. dubna absolvovali žáci 4.CH praxi v ZOO Plasy ...

2.CH na praxi v Botanické zahradě

Nejen péče o zvířata, ale i rostlinná výroba je součástí praxe studijního ...